Delvo Elektroschrauber

Artikel

DLV5800U Serie (ESD-gerecht)Drehmoment
0.02 - 0.2 Nm
Drehzahl
500-750 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV5820U
Drehmoment
0.02 - 0.2 Nm
Drehzahl
700-1000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV5820HU
Drehmoment
0.15 - 0.4 Nm
Drehzahl
450-600 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV5840U

DLV7400A Serie (ESD-gerecht)Drehmoment
0.02 - 0.2 Nm
Drehzahl
500 - 750 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7410A-BME
Drehmoment
0.02 - 0.2 Nm
Drehzahl
700 - 1000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7410HA-BME
Drehmoment
0.15 - 0.4 Nm
Drehzahl
450 - 600 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7420A-BME

DLV7400A Serie (Reinraumkompatibel / ESD-gerecht / niedrige Vibration)Drehmoment
0.02 - 0.2 Nm
Drehzahl
500 - 750 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7419A-BME
Drehmoment
0.02 - 0.2 Nm
Drehzahl
700 - 1000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7419HA-BME
Drehmoment
0.15 - 0.4 Nm
Drehzahl
450 - 600 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7429A-BME

DLV7300 SerieDrehmoment
0.03 - 0.15 Nm
Drehzahl
700 - 1,000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7313-CME
Drehmoment
0.05 - 0.5 Nm
Drehzahl
700 - 1,000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7323-CME
Drehmoment
0.05 - 0.5 Nm
Drehzahl
700 - 1,000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7321-CME
Drehmoment
0.05 - 0.5 Nm
Drehzahl
700 - 1,000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7323-CKE
Drehmoment
0.05 - 0.5 Nm
Drehzahl
700 - 1,000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7321-CKE
Drehmoment
0.3 - 1.2 Nm
Drehzahl
500 - 700 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7333-CME
Drehmoment
0.3 - 1.2 Nm
Drehzahl
500 - 700 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7331-CME
Drehmoment
0.3 - 1.2 Nm
Drehzahl
500 - 700 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7333-CKE
Drehmoment
0.3 - 1.2 Nm
Drehzahl
500 - 700 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7331-CKE

DLV7300 Series (Reinraumkompatibel)Drehmoment
0.05 - 0.5 Nm
Drehzahl
700 - 1,000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7325-CME
Drehmoment
0.05 - 0.5 Nm
Drehzahl
700 - 1,000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7325-CKE
Drehmoment
0.3 - 1.2 Nm
Drehzahl
500 - 700 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7335-CME
Drehmoment
0.3 - 1.2 Nm
Drehzahl
500 - 700 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7335-CKE

DLV7300-BME/BKE Serie (ESD-gerecht)Drehmoment
0.05 - 0.5 Nm
Drehzahl
700 - 1,000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7321-BME (ESD)
Drehmoment
0.3 - 1.2 Nm
Drehzahl
500 - 700 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7331-BME (ESD)
Drehmoment
0.05 - 0.5 Nm
Drehzahl
700 - 1,000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7321-BKE (ESD)
Drehmoment
0.3 - 1.2 Nm
Drehzahl
500 - 700 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7331-BKE (ESD)

DLV7300-BME/BKE Series (Reinraumkompatibel/ ESD-gerecht/ niedrige Vibration)Drehmoment
0.2 - 0.4 Nm
Drehzahl
700 - 1,000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7319-BME (ESD)
Drehmoment
0.25 - 0.55 Nm
Drehzahl
700 - 1,000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7329-BME (ESD)
Drehmoment
0.45 - 0.95 Nm
Drehzahl
500 - 700 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7339-BME (ESD)
Drehmoment
0.55 - 1.2 Nm
Drehzahl
500 - 700 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7349-BME (ESD)

DLV7500/8500 SerieDrehmoment
0.5 - 1.7 Nm
Drehzahl
1,100 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7530-MKE
Drehmoment
1.2 - 2.7 Nm
Drehzahl
700 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7540-MKE
Drehmoment
0.5 - 1.7 Nm
Drehzahl
1,100 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7530-BKE (ESD)
Drehmoment
1.2 - 2.7 Nm
Drehzahl
700 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7540-BKE (ESD)
Drehmoment
0.5 - 1.7 Nm
Drehzahl
1,100 min -1
Startverfahren
Push to start
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV8530-MKE
Drehmoment
1.2 - 2.7 Nm
Drehzahl
700 min -1
Startverfahren
Push to start
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV8540-MKE
Drehmoment
0.5 - 1.7 Nm
Drehzahl
1,100 min -1
Startverfahren
Push to Start
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV8530-BKE (ESD)
Drehmoment
1.2 - 2.7 Nm
Drehzahl
700 min -1
Startverfahren
Push to Start
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV8540-BKE (ESD)

DLV7500/8500 Serie (Hohes Drehmoment)Drehmoment
2.0 - 4.5 Nm
Drehzahl
500 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7550-MKE
Drehmoment
2.0 - 4.5 Nm
Drehzahl
500 min -1
Startverfahren
Push to Start
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV8550-MKE
Drehmoment
2.0 - 4.5 Nm
Drehzahl
500 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV7550-BKE (ESD)
Drehmoment
2.0 - 4.5 Nm
Drehzahl
500 min -1
Startverfahren
Push to Start
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV8550-BKE (ESD)

DLV02/12/16 SerieDrehmoment
0.03 - 0.2 Nm
Drehzahl
700 - 1,000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV02SL-CKE
Drehmoment
0.03 - 0.2 Nm
Drehzahl
700 - 1,000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV02SL-BKE (ESD)
Drehmoment
0.15 - 1.2 Nm
Drehzahl
700 - 1,000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV12SL-CKE
Drehmoment
0.15 - 1.2 Nm
Drehzahl
700 - 1,000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV12SL-BKE (ESD)
Drehmoment
0.2 - 1.6 Nm
Drehzahl
700 - 1,000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV16SL-BKE (ESD)
Drehmoment
0.2 - 1.6 Nm
Drehzahl
700 - 1,000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV16SL-CKE

DLV30A-ABK Serie (Hohe Drehzahl)Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
2,000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV30A20L-ABK
Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
2,000 min -1
Startverfahren
Push to Start
Steuergerät
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV30A20P-ABK

DLV30A-ABK Serie (Standard Drehzahl)Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
1,200 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV30A12L-ABK
Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
1,200 min -1
Startverfahren
Push to Start
Steuergerät
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV30A12P-ABK

DLV30A-ABK Serie (Niedrige Drehzahl)Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
650 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV30A06L-ABK
Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
650 min -1
Startverfahren
Push to Start
Steuergerät
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV30A06P-ABK

DLV45A-ABK Serie (Hohes Drehmoment)Drehmoment
2.0 - 4.5 Nm
Drehzahl
1,200 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV45A12L-ABK
Drehmoment
2.0 - 4.5 Nm
Drehzahl
1,200 min -1
Startverfahren
Push to Start
Steuergerät
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV45A12P-ABK
Drehmoment
2.0 - 4.5 Nm
Drehzahl
650 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV45A06L-ABK
Drehmoment
2.0 - 4.5 Nm
Drehzahl
650 min -1
Startverfahren
Push to Start
Steuergerät
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV45A06P-ABK

DLV70A-ABK Serie (Hohes Drehmoment)Drehmoment
3.8 - 7.0 Nm
Drehzahl
650 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV70A06L-ABK
Drehmoment
3.8 - 7.0 Nm
Drehzahl
650 min -1
Startverfahren
Push to Start
Steuergerät
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV70A06P-ABK

DLV30A-ASK Serie (Niedrige Drehzahl)Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
390 - 650 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV30A06L-ASK
Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
390 - 650 min -1
Startverfahren
Push to Start
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV30A06P-ASK

DLV30A-ASK Series (Standard Drehzahl)Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
720 - 1,200 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV30A12L-ASK
Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
720 - 1,200 min -1
Startverfahren
Push to Start
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV3012P-ASK

DLV30A-ASK Series (Hohe Geschwindigkeit)Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
1200 - 2000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV30A20L-ASK
Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
1200 - 2000 min -1
Startverfahren
Push to Start
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV30A20P-ASK

DLV45A-ASK Serie (Hohes Drehmoment)Drehmoment
2.0 - 4.5 Nm
Drehzahl
390 - 650 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV45A06L-ASK
Drehmoment
2.0 - 4.5 Nm
Drehzahl
390 - 650 min -1
Startverfahren
Push to Start
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV45A06P-ASK
Drehmoment
2.0 - 4.5 Nm
Drehzahl
720 - 1,200 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV45A12L-ASK
Drehmoment
2.0 - 4.5 Nm
Drehzahl
720 - 1,200 min -1
Startverfahren
Push to Start
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV45A12P-ASK

DLV70A-ASK Serie (Hohes Drehmoment)Drehmoment
3.8 - 7.0 Nm
Drehzahl
390 - 650 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV70A06L-ASK
Drehmoment
3.8 - 7.0 Nm
Drehzahl
390 - 650 min -1
Startverfahren
Push to Start
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV70A06P-ASK

DLV30A-AYK Serie (Niedrige Drehzahl / ESD-gerecht)Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
650 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Stromversorgung
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV30A06L-AYK
Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
650 min -1
Startverfahren
Push to Start
Stromversorgung
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV30A06P-AYK

DLV30A-AYK Serie (Mittlere Drehzahl / ESD-gerecht)Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
1200 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Stromversorgung
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV30A12L-AYK
Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
1200 min -1
Startverfahren
Push to Start
Stromversorgung
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV30A12P-AYK

DLV30A-AYK Serie (Hohe Drehzahl / ESD-gerecht)Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
2000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Stromversorgung
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV30A20L-AYK
Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
2000 min -1
Startverfahren
Push to Start
Stromversorgung
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV30A20P-AYK

DLV45A- AYK Serie (Hohes Drehmoment / ESD)Drehmoment
2.00 - 4.5 Nm
Drehzahl
650 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Stromversorgung
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV45A06L-AYK
Drehmoment
2.00 - 4.5 Nm
Drehzahl
650 min -1
Startverfahren
Push to Start
Stromversorgung
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV45A06P-AYK
Drehmoment
2.00 - 4.5 Nm
Drehzahl
1200 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Stromversorgung
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV45A12L-AYK
Drehmoment
2.00 - 4.5 Nm
Drehzahl
1200 min -1
Startverfahren
Push to Start
Stromversorgung
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV45A12P-AYK

DLV70 A-AYK Serie (Hohes Drehmoment / ESD)Drehmoment
3.80 - 7.0 Nm
Drehzahl
650 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Stromversorgung
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV70A06L-AYK
Drehmoment
3.80 - 7.0 Nm
Drehzahl
650 min -1
Startverfahren
Push to Start
Stromversorgung
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV70A06P-AYK

DLV30S Serie (Niedrige Drehzahl / ESD-gerecht)Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
160 - 650 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Controller
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV30S06L-AY
Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
160 - 650 min -1
Startverfahren
Push to Start
Controller
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV30S06P-AY
Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
300 - 1,200 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Controller
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV30S12L-AY
Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
300 - 1,200 min -1
Startverfahren
Push to Start
Controller
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV30S12P-AY
Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
500 - 2,000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Controller
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV30S20L-AY
Drehmoment
0.4 - 3.0 Nm
Drehzahl
500 - 2,000 min -1
Startverfahren
Push to Start
Controller
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV30S20P-AY

DLV45S Serie (Hohes Drehmoment / ESD)Drehmoment
2.0 - 4.5 Nm
Drehzahl
220 - 650 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Controller
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV45S06L-AY
Drehmoment
2.0 - 4.5 Nm
Drehzahl
220 - 650 min -1
Startverfahren
Push to Start
Controller
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV45S06P-AY
Drehmoment
2.0 - 4.5 Nm
Drehzahl
530 - 1,200 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Controller
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV45S12L-AY
Drehmoment
2.0 - 4.5 Nm
Drehzahl
530 - 1,200 min -1
Startverfahren
Push to Start
Controller
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV45S12P-AY

DLV70S Serie (Hohes Drehmoment / ESD-gerecht)Drehmoment
3.8 - 7.0 Nm
Drehzahl
280 - 650 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Controller
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV70S06L-AY
Drehmoment
3.8 - 7.0 Nm
Drehzahl
280 - 650 min -1
Startverfahren
Push to Start
Controller
Eingebaut
Bit Type (mm)
DLV70S06P-AY

DLV04C/10C/45C C-Serie (Spannungsregelung / ESD-gerecht)Drehmoment
0.05 - 0.4 Nm
Drehzahl
600 - 1000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV04C10L_AY
Drehmoment
0.2 - 1 Nm
Drehzahl
600 - 1000 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV10C10L_AY
Drehmoment
0.6 - 4.5 Nm
Drehzahl
100 - 1200 min -1
Startverfahren
Hebelstart
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV45C12L_AY
Drehmoment
0.6 - 4.5 Nm
Drehzahl
100 - 1200 min -1
Startverfahren
Push to Start
Steuergerät
Extern
Bit Type (mm)
DLV45C12P_AY
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok